Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το «Έντυπο Ε2»

Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το «Έντυπο Ε2»

Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το «Έντυπο Ε2»

Φορολογική Δήλωση 2015 - Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το «Έντυπο Ε2»

Τρεις αριθμοί. Το 10, το 39 και το 40. Δεν είναι τα νούμερα σε κάποιο τυχερό παιχνίδι, αλλά τρεις αριθμοί –κλειδιά για πολλούς φορολογούμενους στην προσπάθειά τους να συμπληρώσουν σωστά το έντυπο Ε2 στο οποίο περιγράφονται φέτος αναλυτικά τα στοιχεία για πάσης φύσεως μισθώματα ακίνητης περιουσίας.

Στη στήλη 17 του εντύπου, το 10 δηλώνει ότι πρόκειται για εκμίσθωση κατοικίας, το 39 σημαίνει Κενό ακίνητο και είναι καθοριστικό για να μην υπάρξουν αργότερα εκπλήξεις με χαράτσια, ενώ το 40 σημαίνει ότι τα ενοίκια έχουν εκχωρηθεί στο Δημόσιο. Αν το 40 δεν συμπληρωθεί, καραδοκεί φόρος 11%-33% για εισόδημα από ενοίκια το οποίο δεν έχει εισπραχθεί.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα, τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1. Γι’ αυτό άλλωστε και το Ε2, πρέπει να προηγηθεί της συμπλήρωσης του εντύπου Ε1.

Αν κατά τη συμπλήρωση του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης Ε1, διαπιστώσετε λάθος στον πίνακα 4Δ2 όπου αποτυπώνεται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία , γυρίστε στο Ε2. Εκεί θα ψάξετε το λάθος το οποίο πέρασε στο Ε1 και πρέπει να το διορθώσετε για να μην τρέχετε στη συνέχεια.

Στις παρακάτω έντεκα ερωτήσεις – απαντήσεις, μπορείτε να διαπιστώσετε εκ των προτέρων κάποιες από τις κλασικές παγίδες λαθών στο Ε2 οι οποίες μπορεί να στοιχίσουν ακριβά.

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφ’ όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

2. Πώς συμπληρώνω την στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και την χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κτλ.