ΔΟΜΗ

Εταιρία

Η LogicTax είναι μια εταιρεία που ασχολείται γενικά με την οργάνωση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και με την διεκπεραίωση οποιουδήποτε προβλήματος που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας.

Ως εκ τούτου είναι σε θέση να επιλύσει οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με:

  • Φορολογικά
  • Φοροτεχνικά
  • Λογιστικά
  • Εργατικά
  • Μεταφορά σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Νομικά (όσον αφορά το Ν.2190/20 και το Ν.3190/55 που διέπουν τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. αντίστοιχα, καθώς και τις προεκτάσεις αυτών)
  • Κατάρτιση καταστατικών Ο.Ε , Ε.Ε. και ΙΚΕ
  • Συστάσεις-μετατροπές-συγχωνεύσεις-λύσεις εταιρειών
  • Κωδικοποιήσεις καταστατικών Α.Ε.
  • Μηχανοργάνωση

Επίσης ελέγχει με απόλυτη εμπιστοσύνη και εχεμύθεια το λογιστήριό σας δίνοντας προτάσεις για τη καλύτερη λειτουργία.

Έτσι λοιπόν η LogicTax είναι σε θέση να προσφέρει τη κατάλληλη υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να δώσει λύσεις στα προβλήματά σας...

Τα τμήματά της απαρτίζονται από ειδικούς επιστήμονες Πανεπιστημιακού επιπέδου, με διαρκή ενημέρωση, έχοντας αποκτήσει άριστη Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση