ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1992: Δημιουργείται το πρώτο λογιστικό γραφείο από τον πρόεδρο της LOGICTAX , κ. Δημήτρη Λιάτσο.

2001: Ίδρυση της LOGICTAX ΟΕ. Η δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος που απορρέει από την συγχώνευση 2 θυγατρικών εταιριών.

2006: Ίδρυση της LOGICTAX ΕΠΕ. Έχοντας αναπτύξει ένα ικανό δίκτυο συνεργατών και έχοντας αυξήσει κατά πολύ τη δυναμικότητα του γραφείου του, ο Δημήτρης Λιάτσος ιδρύει και τυπικά την LOGICTAX ΕΠE.

2007: Μεταφορά των γραφείων της LOGICTAX και εγκατάσταση στα πρώτα ιδιόκτητα γραφεία στην Τσακάλωφ 4 στο Γέρακα Αττικής.

2008: Η LOGICTAX επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2009: 17 χρόνια μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας της LOGICTAX , ο Όμιλος LOGICTAX , έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή δύναμη στον χώρο των Λογιστικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2012: Η δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο, που απορρέει από την συγχώνευση θυγατρικών εταιριών.