ΠΟΛ.1003/2017

ΠΟΛ.1003/2017

ΠΟΛ.1003/2017

ΠΟΛ.1003/2017 
Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας 
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210.3375315
Fax:210.3375001
E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr


ΠΟΛ 1003/2017
  
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας.

Με αφορμή ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΠΟΛ.1003-2017-ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ