ΠΟΛ.1042/2016

ΠΟΛ.1042/2016

ΠΟΛ.1042/2016

ΠΟΛ.1042/2016 
Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015